Thông tin các ngân hàng 

  • Ngân hàng NN&PTNT (Agribank)

§  ​Chủ tài khoản: Nguyễn Tài

§  Số Tài khoản: 1602205200551

§  Tại Agribank Chi Nhánh 3 – TP Hồ Chí Minh

§  Nội Dung: (Tên Quý Khách + số điện thoại + tên mã sản phẩm)

  • Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

§  ​Chủ tài khoản: Nguyễn Tài

§  Số Tài khoản: 0721000567282

§  Tại Vietcombank Chi Nhánh Kỳ Đồng – số 13 Kỳ Đồng, P9, Q3, TP Hồ Chí Minh

§  Nội Dung: (Tên Quý Khách + số điện thoại + tên mã sản phẩm)

  • Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

§  ​Chủ tài khoản: Lê Trần Quỳnh Hương

§  Số Tài khoản: 19026763816011

§  Tại Techcombank TP. Hồ Chí Minh

§  Nội Dung: (Tên Quý Khách + số điện thoại + tên mã sản phẩm)