Thông tin các ngân hàng 

  • Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
§  ​Chủ tài khoản: Nguyễn Tài §  Số Tài khoản: 0721000567282 §  Tại Vietcombank Chi Nhánh Kỳ Đồng - số 13 Kỳ Đồng, P9, Q3, TP Hồ Chí Minh §  Nội Dung: (Tên Quý Khách + số điện thoại + mã đơn hàng)
  • Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
§  ​Chủ tài khoản: Lê Trần Quỳnh Hương §  Số Tài khoản: 19026763816011 §  Tại Techcombank TP. Hồ Chí Minh §  Nội Dung: (Tên Quý Khách + số điện thoại + mã đơn hàng)